Chodziło o sytuację, w której sąd powszechny, orzekając o rozwodzie, powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad trzema małoletnimi córkami obojgu rodzicom. Po rozwodzie dzieci zamieszkały u matki, a ojciec został zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie (po 1,5 tys. na każde dziecko).
W rzeczywistości jednak przez niemal jedną trzecią roku dziewczynki mieszkały u ojca. W tym czasie opiekował się nimi bez udziału matki. Uważał więc, że spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT i przysługuje mu prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT jako rodzic samotnie wychowujący dzieci. Podkreślał bowiem, że wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej nie ogranicza się do sporadycznych kontaktów z córkami.