Podkreślają, że sytuacja, w której przedsiębiorcy muszą reklamować pomysły rządu, nie ma precedensu w najnowszej historii Polski.
Jakie obniżki