W 2022 r. z najprostszej formy rozliczenia z fiskusem skorzystają ci wynajmujący pokoje, którzy już teraz ją stosują. Użyją jej też rozpoczynający działalność, jeśli przed końcem roku złożą wniosek do urzędu skarbowego.

- Polski Ład wygasza kartę podatkową. Skorzystać z niej będą mogli tylko kontynuujący tę formę rozliczenia z fiskusem, czyli ci, którzy w 2021 r. byli tak opodatkowani - mówi Mariusz Makowski, doradca podatkowy.
Jak informują nasi czytelnicy, część właścicieli nieruchomości na wynajem płaci dziś bardzo niskie podatki, właśnie dzięki karcie. Czasem dużo niższe niż ryczałt, który w powszechnym odczuciu również nie jest wygórowany, bo stawki wynoszą 8,5 proc. i 12,5 proc. (jeśli przychód przekracza 100 tys. zł rocznie).
Oszczędności z karty
Jakie mogą być korzyści z opodatkowania kartą, pokazuje przykład naszego czytelnika. Jest on właścicielem siedmiu mieszkań w Krakowie. Z krótkoterminowego wynajmu każdego lokalu uzyskuje kilka tysięcy złotych miesięcznie, a z wszystkich siedmiu - ponad 30 tys. zł. Podatku w formie karty płaci ok. 400 zł. Na ryczałcie od tego przychodu musiałby zapłacić kilka razy więcej. Danina płacona według skali byłaby jeszcze wyższa. Przedsiębiorca od 400 zł karty odejmuje jeszcze składkę zdrowotną. W efekcie przy wysokich dochodach danina jest bardzo niska.
Od 2022 r. korzyści z karty będą nieco mniejsze, bo nie będzie można odliczać składki zdrowotnej. Nadal będzie to jednak atrakcyjna forma opodatkowania. Co ważne, mogą z niej korzystać jedynie osoby, które wynajmują nie więcej niż 12 pokoi.
Bez powrotu
Mariusz Makowski tłumaczy, że zgodnie z Polskim Ładem opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie tych, którzy korzystali z niej do 31 grudnia 2021 r. i będą ją kontynuować.
- Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie - podkreśla Makowski.
Zwraca uwagę, że podatnik, który zaprzestanie stosować opodatkowanie kartą, nie będzie mógł już do niej powrócić (nie będzie mógł złożyć wniosku o ponowne opodatkowanie kartą). Oznacza to, że podatnik, który stosuje nieprzerwanie opodatkowanie w formie karty podatkowej od 2018 r. i pozostanie przy niej do 31 grudnia 2021 r., może ją kontynuować w przyszłym roku. Jeśli jednak w 2022 r. lub 2023 r. zmieni formę opodatkowania na ryczałt, nie będzie mógł powrócić do opodatkowania kartą podatkową w 2024 r. Przepisy Polskiego Ładu wykluczają bowiem możliwość złożenia ponownie wniosku o zastosowanie opodatkowani podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.
ikona lupy />
Zmiany dotyczące nieruchomości w Polskim Ładzie / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Inne wymogi
Przypomnijmy, że aby opodatkować wynajem kartą podatkową, trzeba spełnić kilka wymogów. Jak wynika z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kartę mogą opłacać - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli z załącznika do ustawy - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.
Jak wynika z części XII tabeli, chodzi o usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.
Stawki karty w 2022 r. będą wyższe niż w tym roku i wyniosą od 68 zł do 506 zł miesięcznie (w zależności od liczby mieszkańców danej miejscowości). Przypomnijmy, że wysokość podatku określa naczelnik urzędu skarbowego w decyzji.
Mariusz Makowski dodaje, że warunkiem zastosowania karty podatkowej dla usług hotelarskich oprócz wskazanej liczby pokoi i domków jest również to, że przy takiej działalności nie można zatrudniać więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.
- Jeżeli działalność wiązałaby się z zatrudnianiem większej liczby osób, nie będzie można skorzystać z karty podatkowej - mówi Makowski.
Szansa dla nowych
Większość osób, które opodatkują najem kartą w przyszłym roku, będą to korzystający już z tej formy opodatkowania. Zdaniem Mariusz Makowskiego mogą się na nią jeszcze załapać rozpoczynający działalność w grudniu, choć czasu pozostało niewiele.
- W myśl obowiązujących do końca 2021 r. przepisów podatnik, który rozpoczyna działalność, składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli więc podatnik w grudniu br. rozpoczyna działalność polegającą na wskazanych usługach hotelowych i w 2022 r. chciałby korzystać z karty podatkowej, musi rozpocząć ją jeszcze w grudniu i złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie karty (PIT-16) - radzi nasz rozmówca.
Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r. zachowają bowiem moc po dniu poprzedzającym wejście w życie Polskiego Ładu.
ikona lupy />
Polski Ład / Dziennik Gazeta Prawna