Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, ustalającego listę celów darowizn lub inwestycji dla osób, które chcą skorzystać ze zryczałtowanego opodatkowania dochodów zagranicznych. Są na niej m.in. wydatki na wsparcie działalności sportowej, czy na nabycie zabytku nieruchomego.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w „sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak wynika z uzasadnienia, projekt związany jest z nowymi regulacjami w podatku PIT, w ramach których pojawi się możliwość przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski dla osób, które uzyskują przychody za granicą. Takie osoby będą mogły zapłacić podatek ryczałtowy - w kwocie 200 tys. zł rocznie - od swoich przychodów zagranicznych niezależnie od ich wielkości. Warunkiem jest zobowiązanie do „corocznego ponoszenia wydatków w wysokości co najmniej 100 tys. zł na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej”.

Z projektu wynika, że na liście wydatków uprawniających do skorzystania znajdą się darowizny przekazane na wybrane cele organizacjom pozarządowym (lub innym podmiotom) prowadzącym działalność pożytku publicznego, wydatki na wspieranie działalności sportowej, kulturalnej lub szkolnictwa wyższego i nauki oraz wydatki na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub wybrane formy opieki nad nim. Dodatkowo do listy wydatków warunkujących skorzystanie z ryczałtu dopisano wydatki na nabycie udziałów lub akcji alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. (PAP)

autor: Marek Siudaj