Polski Ład wprowadza dwie zasadnicze zmiany w opodatkowaniu najmu i amortyzacji nieruchomości mieszkalnych (domów i mieszkań). Chodzi o konieczność opodatkowania najmu ryczałtem i likwidację prawa do amortyzacji od 2023 r. Czy te zmiany mają znaczenie dla osób wynajmujących takie nieruchomości i współpracujących z takimi pośrednikami jak np. Booking czy Airbnb?
To zależy, bo trzeba rozgraniczyć dwie grupy osób. Po pierwsze chodzi o właścicieli nieruchomości mieszkalnych, które oferują noclegi za pośrednictwem wspomnianych portali. Są to więc osoby świadczące bezpośrednio usługi zakwaterowania. Jest to działalność gospodarcza, a nie - jak niektórzy błędnie uważają - najem prywatny. Zmiany w Polskim Ładzie oznaczają dla nich, że nie będą mogli amortyzować nieruchomości, które w ten sposób oferują turystom. Jeśli zatem dotychczas amortyzowali mieszkanie, to od 2023 r. nie będą mogli tej amortyzacji kontynuować. Tak wynika z opublikowanych przepisów Polskiego Ładu, choć są co do tego pewne wątpliwości.