Nadal nic się w tej kwestii nie zmieniło w przepisach.
Chodziło o małżonków będących właścicielami mieszkania i udziału w hali garażowej w budynku mieszkalnym. Udział, czyli w praktyce miejsce postojowe, jest ich odrębną własnością niż własność mieszkania.