Potwierdził tym samym wykładnię zaprezentowaną już wcześniej m.in. w orzeczeniach z 28 maja 2019 r. (sygn. akt I FSK 922/17 i I FSK 1216/17).
Tym razem chodziło o osiedlowe stowarzyszenie, które wydzierżawiło teren od spółdzielni mieszkaniowej, aby świadczyć usługi parkingowe na rzecz swoich członków.