Nie zgodził się on tym samym z odmiennym stanowiskiem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnych wyrokach z 17 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 453/20) i z 28 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 461/20).
Chodziło o spółkę kapitałową, której wspólnikami były dwie osoby fizyczne. Jeden z nich postanowił zakończyć prowadzoną działalność i wystąpić ze spółki. Wiązałoby się to z dobrowolnym umorzeniem posiadanych przez niego udziałów bez wynagrodzenia.