Podobnego zdania był NSA w wyroku z 4 listopada 2021 r. (sygn. akt II FSK 360/19). Nie zgodził się z fiskusem, że budynek gospodarczy nie realizuje celu mieszkaniowego tylko dlatego, że nie jest on identyfikowany w kartotece budynku jako spełniający funkcje mieszkaniowe. – Ważne, że zlokalizowany jest na terenach mieszkaniowych i że służy budynkowi mieszkalnemu – wyjaśnił sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.
Tym razem chodziło o mężczyznę, który przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym kupił mieszkanie, planował zamienić je bez dopłat na dom mieszkalny wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym i gruntem. Uważał, że będzie to odpłatne zbycie w drodze zamiany, co stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zarazem jednak był przekonany, że nie zapłaci podatku dzięki zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a i d ustawy o PIT. Przepisy te zwalniają z PIT dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone, nie później niż w okresie trzech lat, na własne cele mieszkaniowe (przed 2019 r. przysługiwały na to tylko dwa lata).