Podobnego zdania był NSA w wyroku z 4 listopada 2021 r. (sygn. akt II FSK 360/19). Nie zgodził się z fiskusem, że budynek gospodarczy nie realizuje celu mieszkaniowego tylko dlatego, że nie jest on identyfikowany w kartotece budynku jako spełniający funkcje mieszkaniowe. – Ważne, że zlokalizowany jest na terenach mieszkaniowych i że służy budynkowi mieszkalnemu – wyjaśnił sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.
Tym razem chodziło o mężczyznę, który przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym kupił mieszkanie, planował zamienić je bez dopłat na dom mieszkalny wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym i gruntem. Uważał, że będzie to odpłatne zbycie w drodze zamiany, co stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zarazem jednak był przekonany, że nie zapłaci podatku dzięki zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a i d ustawy o PIT. Przepisy te zwalniają z PIT dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone, nie później niż w okresie trzech lat, na własne cele mieszkaniowe (przed 2019 r. przysługiwały na to tylko dwa lata).
Mężczyzna argumentował, że nabyta wskutek zamiany nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym i będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia tylko w odniesieniu do tej części wartości nieruchomości, która dotyczy domu mieszkalnego wraz ze związanym z nim gruntem. Zwolnienie nie będzie natomiast obejmowało całej wartości nieruchomości, bo ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT nie zakwalifikował do celów mieszkaniowych zakupu budynku gospodarczego wraz z gruntem – stwierdził (interpretacja i o sygn. IPPB4/4511-370/16/21-5/S/JM).
WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi. Orzekł, że zwolnienie będzie obejmować wartość całej nieruchomości nabytej w drodze zamiany. Wyjaśnił, że w tym wypadku w budynku gospodarczym znajduje się piec centralnego ogrzewania. Trudno więc uznać oba budynki za całkiem osobne.
– Nieruchomość jako całość służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – podkreśliła sędzia Justyna Mazur.
Wyrok WSA jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 18 listopada 2021 r., sygn. akt VIII SA/Wa 690/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia