Radca prawny prowadzący własną kancelarię nie zaliczy wydatków na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu – orzekł NSA.
Sąd dodał, że w przeciwnym razie doszłoby do nadmiernego rozszerzenia kategorii kosztów i obchodzenia przepisów prawa podatkowego.
Reklama

Reklama
Sprawa dotyczyła kobiety, która po odbyciu aplikacji radcowskiej, za którą zapłaciła z prywatnych pieniędzy, otworzyła kancelarię prawną. Chciała zaliczyć wydatki na naukę do kosztów uzyskania przychodów z rozpoczętej działalności. Argumentowała, że wydatki poniesione na podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiły jej otwarcie kancelarii i tym samym uzyskiwanie przychodów, nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych, a także mogą być należycie udokumentowane wyciągami z jej prywatnego konta. W związku z tym – podkreślała – spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy o PIT.
Radczyni była zdania, że poniesienie wydatków przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie może mieć wpływu na brak możliwości ich odliczenia. Nie można przecież założyć kancelarii bez uprawnień – argumentowała.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Uznał, że skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów.
Rację podatniczce przyznał natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Orzekł, że skoro po ukończeniu aplikacji radcowskiej podatniczka rozpoczęła działalność i wykonuje zawód związany z tą aplikacją, to poniesione wydatki były niezbędne do uzyskiwania przychodów.
Nie zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że wydatki na aplikacje nie mogą stanowić kosztu podatkowego. Uznał bowiem, że istnieją granice kwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Sąd kasacyjny nie miał wątpliwości, że podatniczka poniosła wydatki świadomie. Zwrócił jednak uwagę na to, że w momencie, gdy je ponosiła, nie prowadziła jeszcze działalności. Co więcej, nie było nawet pewności, że w ogóle ją rozpocznie.
– Gdyby pójść tym torem, to za chwilę okazałoby się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy będą zaliczać wydatki na odbycie płatnych studiów prawniczych albo wydatki na ukończenie szkoły średniej – powiedział sędzia Zbigniew Kmieciak.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2304/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia