Fiskus nie może się zdecydować, czy czesne za studia, których zakres pokrywa się z działalnością przedsiębiorcy, może zmniejszyć mu firmowy przychód
Interpretacje fiskusa dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych są enigmą dla podatników. Rozstrzygnięcia zależą głównie od tego, kiedy (przed rozpoczęciem działalności lub w jej trakcie) i na jakie studia (magisterskie, doktoranckie, podyplomowe) poszedł przedsiębiorca. Większość interpretacji była dotąd korzystna dla podatników. Ostatnio dyrektorzy izb skarbowych zmienili jednak front.
Coraz częściej fiskus twierdzi, że wydatki na zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych np. przez architektów, inżynierów czy osoby zajmujące się profesjonalnie szkoleniami nie mogą być kosztem działalności, mimo że zakres studiów odpowiada profilowi prowadzonej firmy.