Chodziło o zryczałtowane wynagrodzenie (2500 zł brutto), które skarbnik otrzymywał co miesiąc na podstawie uchwały samorządu zawodowego. Od tej kwoty była potrącana zaliczka na podatek. Skarbnik uważał, że niesłusznie, bo świadczenie to powinno być wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o dietach i kwotach stanowiących zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie wynosi do 3 tys. zł miesięcznie.
Skarbnik przekonywał, że spełnia warunki tego zwolnienia, bo świadczenie, które otrzymuje, może być zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT (przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób).