Osoby ubiegające się o tytuł doradcy podatkowego będą praktykować tylko przez sześć miesięcy, po osiem godzin tygodniowo.
Tak wynika z opublikowanego rozporządzenia w sprawie praktyk zawodowych, które 30 października zastąpi dotychczasowe przepisy.
Początkowo Ministerstwo Finansów chciało zwiększyć tygodniową liczbę praktyk do 16 godzin, aby złagodzić skutki zmian w ustawie o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213 ze zm.), obowiązujące od 10 sierpnia 2014 r. Ostatecznie jednak z tego zrezygnowało i pozostało przy ośmiu godzinach.
Nowelizacja ustawy zniosła obowiązek praktyki w organach podatkowych (wcześniej wymagane były po dwa miesiące w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej). Skróciła też z 18 miesięcy do pół roku obowiązkową praktykę u doradcy podatkowego albo w spółce doradztwa podatkowego.
Z nowego rozporządzenia wynika, że na poczet praktyki nadal będzie zaliczane zatrudnienie w określonych podmiotach i na stanowiskach (np. w izbie skarbowej, w spółce doradztwa podatkowego, w samorządowych służbach finansowych). Zmniejszy się jednak wymagany czas zatrudnienia. Przykładowo w organach podatkowych wystarczający będzie rok (obecnie dwa lata). Z kolei kandydatowi pracującemu w spółce doradztwa podatkowego, do którego obowiązków należy stosowanie przepisów podatkowych na rzecz klienta, będzie się zaliczać sześć miesięcy (obecnie dwa lata).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie z 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. poz. 1401) – wchodzi w życie 30 października 2014 r.