Już teraz możesz przeprowadzić symulację przyszłorocznego rozliczenia, dzięki czemu otrzymasz szansę na działanie, które przełoży się na kwoty w PIT 2022.
Twórcy Programu e-pityⓇ naliczyli aż 25 sposobów na obniżenie podatku, jest zatem z czego wybierać! Szczególnie warto skorzystać z tych sposób, na których poza nami skorzystają też inni.

Dobro wraca - grudzień miesiącem dobroczynności

Grudzień to miesiąc, w którym stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Wtedy nasze portfele i serca są szerzej otwarte i chętniej pomagamy bardziej potrzebującym.
Statystyczny Polak wydaje na cele dobroczynne ok. 350 zł1 , co plasuje nas u dołu stawki wśród krajów Europy Środkowej.
Pomagać warto. I to dosłownie! Do dzielenia się z innymi, poza oczywistymi zaletami dla naszego sumienia, może się też okazać argument podatkowy.
Każda nasza darowizna lub datek na cele dobroczynne może zaowocować obniżeniem naszego podatku. Musimy jednak pamiętać o kwestiach formalnych i gromadzić odpowiednie dokumenty, które pozwolą potwierdzić organom podatkowym nasze prawo do odliczenia.


Darowizna na cele walki z COVID-19

To ulga dla tych, którzy w trakcie minionego roku przekazali swoje wsparcie na rzecz zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Wysokość odliczenia zależy od daty jej przekazania. W przypadku darowizny przekazanej:
1.od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. odliczenie wynosi 150% wartości darowizny,
2.od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - w wysokości kwoty, która odpowiada wartości darowizny
Decydującym dla ustalenia daty, w której ma miejsce darowizna, będzie dzień dokonania przelewu (data księgowania po stronie darczyńcy) lub data faktycznego przekazania darowizny (darowizna niepieniężna).


Należy też zgromadzić potrzebne dokumenty:

1.dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
2.umowę pisemną darowizny (dowód), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.
Więcej na temat ulgi https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/darowizna-covid/

Wspieraj wspólnoty i organizacje

Darowizny przekazywane na działalność kościołów mogą dotyczyć różnych celów, dzielimy je na dwie zasadnicze grupy:
●darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego, a także innych kościołów uprawnionych na podstawie odpowiednich umów oraz
●darowizny na cele kultu religijnego.
Ta pierwsze nie podlegają limitowaniu, może sięgać do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych). Darowizny przeznaczone bezpośrednio Kościołom oraz te dla OPP można odliczyć w wysokości do 6% dochodu podatnika.
Przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym zaowocuje odliczeniem nawet 200% wartości darowizny.Więcej informacji o darowiznę na cele charytatywno opiekuńcze, kultu religijnego oraz OPP!

Dobroczynność nie jedno ma imię!

Czy sprawienie osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi wypoczynku na turnusie rehabilitacyjnym to dobroczynność? Jak najbardziej tak!
W przypadku osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów odliczeniu od dochodu podlegają wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Fiskus gratyfikuje również Honorowych Dawców Krwi Krwiodawcy- mogą oni odliczyć od dochody 130 zł za każdy litr oddanej krwi.

Pracownicy docenią też szczodrość pracodawcy, który wyprawi im firmową wigilię. Dopóki sprzyjają ku temu warunki i nie są wprowadzane kolejne obostrzenia, każdą okazję do integracji zespołu warto wykorzystać. Koszty imprezy integracyjnej, na którą zaprosisz pracowników może być dla ciebie kosztem uzyskania przychodów.
Świetną metodą na obniżenie kosztów roku podatkowego w Twoim przedsiębiorstwie będzie zakup elementów wyposażenia, których wartość jednostkowa nie przekracza 10.000 zł. Wyposażenie tego rodzaju trafi do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, w dacie poniesienia wydatku.Kupując nowe biurka i krzesła możesz też pomóc w wyposażeniu domowych biur Twoich pracowników, pracujących w trybie zdalnym.

Więcej o uldze rehabilitacyjnej, dla krwiodawców oraz rozliczeniem PIT dla firm!

_____________________________

1dane z raportu "Filantropia w CEE 2020"