Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Tomasz Krywan, doradca podatkowy