Spór z fiskusem toczył się o diety wypłacane członkom Izby Architektów RP z tytułu sprawowania przez nich funkcji w jej organach. Chodziło m.in. o diety za udział w posiedzeniach i pracach organów jednostek organizacyjnych izby lub w zespołach i komisjach powołanych przy jej organach.
Izba uważała, że diety te są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o dietach oraz kwotach stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 ustawy o PIT). Zwolnienie przysługuje do 3 tys. zł miesięcznie.