Jeżeli jednak w tym czasie sprzeda choćby część majątku bądź „utraci” go w inny sposób (np. poprzez umorzenie udziałów lub wykup), to powinien złożyć deklarację PIT-NZ w urzędzie skarbowym i zapłacić należny podatek już do siódmego dnia miesiąca następującego po realizacji takiej transakcji.
Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia ministra finansów. Ma być to nowelizacja innego rozporządzenia – z 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1204), które zostało wydane przez ministra finansów w odpowiedzi na zarzuty o niezgodność polskich przepisów o podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.