Wynagrodzenie dla sztabu szkoleniowego najlepszej drużyny piłkarskiej jest opodatkowane na zasadach ogólnych – orzekł WSA w Warszawie.
Sąd uznał, że program motywacyjny wdrożony przez klub piłkarski można odebrać jako jawną próbę ominięcia przepisów prawa podatkowego.
Chodziło o klub prowadzący seniorskie i juniorskie drużyny piłki nożnej. Każda z nich jest prowadzona przez kilkuosobowy sztab szkoleniowy. Drużyny miały rywalizować między sobą w rozgrywkach. Celem było wyłonienie najlepszego sztabu. Ten, który szkolił zwycięzców, miał dostać nagrody pieniężne.
Klub uważał, że nagrody te będą opodatkowane zryczałtowanym 10-proc. podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Jest w nim mowa m.in. o konkursach. W przepisach podatkowych nie ma definicji konkursu, ale klub uważał, że skoro został sporządzony i ogłoszony regulamin rozgrywek, w którym została określona ich nazwa oraz wskazany organizator, uczestnicy, nagrody i kryteria wyłaniania zwycięzców, to można mówić o konkursie.
Izba nie zgodziła się z klubem. Stwierdziła, że rozgrywki, które planuje on przeprowadzić dla wyłonienia najlepszego sztabu szkoleniowego, mają charakter wewnętrzny i mimo ustalenia ich regulaminu, określenia uczestników oraz sposobu wyłaniania zwycięzcy rozgrywki te nie będą miały charakteru konkursu.
WSA w Warszawie w pełni zgodził się z izbą. Wskazał, że istotą konkursu jest rywalizacja. W sporcie jest ona czymś naturalnym. Jednak w tym wypadku – zauważył WSA – wdrożenie programu przez klub ma charakter motywacyjny, w szczególności dla sztabów szkoleniowych. Dlatego – zdaniem sądu – nawet stworzenie regulaminu takiego programu nie przesądza o organizacji konkursu. Będzie to raczej regulamin wypłat.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 15 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1115/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia