Organizacja programu lojalnościowego i wydawanie w jego ramach towarów to dwa odrębne świadczenia – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, której akcjonariuszami jest kilkanaście podmiotów z branży artykułów biurowych. Spółka świadczy na ich rzecz usługę polegającą na organizacji i obsłudze programu lojalnościowego. Ma on na celu budowanie pozytywnych relacji z klientami oraz zachęcanie ich do zwiększania zakupów. Klienci zdobywają punkty, które mogą później wymieniać na nagrody, np. artykuły RTV i AGD.
W zamian za organizowanie i obsługę programu lojalnościowego akcjonariusze spółki płacą jej wynagrodzenie. Składa się na nie zwrot poniesionych kosztów (w tym na nabycie nagród rzeczowych) oraz prowizja w wysokości 5 proc. ich wartości.
Spółka chciała wiedzieć, czy wydanie nagród rzeczowych uczestnikom programu lojalnościowego jest opodatkowane VAT. Uważała, że nie musi naliczać podatku od takich przekazań, ponieważ wydanie towarów jest elementem kompleksowej usługi organizacji programu lojalnościowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był jednak innego zdania. Uznał, że wydanie klientom towarów w ramach organizacji programu lojalnościowego jest dostawą podlegającą opodatkowaniu. Wprawdzie spółka wydaje nagrody nieodpłatnie, ale nie oznacza to, że jest to czynność nieodpłatna – stwierdził. Zwrócił uwagę na to, że spółka dostaje od zleceniodawców zwrot poniesionych kosztów na zakup nagród. Mamy więc do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami.
Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Poznaniu, a sąd przyznał jej rację. Powołując się na orzecznictwo innych wojewódzkich sądów administracyjnych, orzekł, że nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej jest częścią świadczenia złożonego i jako takie nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT.
Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak NSA, rozstrzygając sprawę na korzyść fiskusa. W uzasadnieniu sędzia Adam Bącal zwrócił uwagę na ukształtowaną już linię orzeczniczą NSA. Wynika z niej, że obsługa programu lojalnościowego oraz wydanie towarów w ramach tego programu to dwa odrębne świadczenia. Wynika to m.in. z wyroku z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 271/13).
Stanowisko takie potwierdza też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (np. w sprawach C-53/09 oraz C-55/09). Trybunał stwierdził, że sprzedaż towarów oraz świadczenie usług, prowadzące do przyznawania punktów klientom uczestniczącym w programie lojalnościowym, to odrębna czynność od przekazywania prezentów w zamian za te punkty.
Co więcej – wskazał – skoro dochodzi do wydania nagród klientom (uczestnikom programu), to powinien zostać uiszczony VAT, który nie będzie już podlegał odliczeniu u innego uczestnika obrotu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1523/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia