Problem pojawi się w tych zakładach pracy, w których wynagrodzenia są wypłacane w dwóch lub trzech terminach w ramach tego samego miesiąca. Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy o uldze dla klasy średniej są bowiem nieprecyzyjne i od 1 stycznia 2022 r. wielu pracodawców będzie miało kłopot z ich stosowaniem.
Już dzisiaj rodzi się pytanie, czy aby zakłady pracy nie będą ponosić negatywnych konsekwencji i odpowiedzialności za niedookreślone przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie obowiązku naliczania ulgi pomniejszającej podstawę opodatkowania u pracownika.