Chodziło o bank, który kompensuje aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego i tak też przedstawia je w sprawozdaniu finansowym. Umożliwia to zarówno Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy”, jak i Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”, a także sama ustawa o rachunkowości (art. 37 ust. 7).
W rezultacie, w zależności od tego, czy kwota netto stanowi aktywo, czy rezerwę, bank dokonuje księgowań tylko na koncie aktywów z tytułu podatku odroczonego lub tylko na koncie rezerw z tytułu podatku odroczonego.