Identycznie wypowiadał się już wcześniej, czego przykładem jest interpretacja z 19 stycznia 2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.743.2020.1.KC).
Przez pewien czas podobnego zdania były również wojewódzkie sądy administracyjne. Przykładem jest prawomocny, niezaskarżony wyrok WSA w Gliwicach z 23 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Gl 834/17) oraz uchylone już przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia: WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 965/17) i WSA w Białymstoku z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 1206/17).