Spółka komandytowo-akcyjna (SKA), która zmieniła rok obrotowy przed 12 grudnia 2013 r., nie płaci podatku aż do czasu zakończenia przyjętego roku. Muszą go uiszczać jedynie wspólnicy – orzekł białostocki WSA.

To kolejny wyrok korzystny dla wspólników SKA, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym. Dotyczył spółki, która pod koniec ubiegłego roku zmieniła statut, potwierdzając to wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jej pierwszy rok obrotowy został ustalony po zmianie na okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że zmiana ta nie miała znaczenia i że od 1 stycznia 2014 r. spółka musi płacić CIT, w związku z nowelizacją ustaw o PIT i CIT, która weszła w życie 12 grudnia 2013 r. ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1387.).
Podatnik nie zgodził się z tą interpretacją i złożył skargę do sądu. WSA przyznał mu rację. Wyjaśnił, że SKA ma obowiązek ustalenia swojego roku obrotowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Zasadniczo więc jej rok obrotowy powinien obejmować okres roku kalendarzowego lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy. SKA może też zmienić rok obrotowy, ale zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości pierwszy po modyfikacji rok powinien być dłuższy niż 12 miesięcy – wyjaśnił WSA. Zwrócił uwagę na to, że w rozpatrywanej sprawie spółka skorzystała z tej możliwości. Skoro zmieniła rok obrotowy przed 12 grudnia 2013 r., to nowe przepisy, nakazujące SKA płacić CIT, stosuje się do niej po zakończeniu przyjętego przez nią zmienionego roku obrotowego. W tej sprawie zatem SKA zostanie opodatkowana CIT po 31 października 2015 r. – wynika z wyroku.
Identyczne, korzystne dla podatników stanowiska zajęły wcześniej inne sądy I instancji – WSA w Gdańsku (z 9 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 650/14), WSA w Bydgoszczy (z 15 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 694/14), WSA w Rzeszowie (z 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 553/14) oraz WSA w Białymstoku (z 10 września 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 341/14).
Wszystkie wyroki sądów wojewódzkich są jeszcze nieprawomocne. Nie ma natomiast jeszcze wyroku NSA, który rozstrzygałby ten problem.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 1 października 2014 r., sygn.akt I SA/Bk 309/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia