W trzech wyrokach z 19 paź dziernika 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 509 - 511/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że jeżeli postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte bezzasadnie, to nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia w sprawie.
Na instrumentalne wykorzystywanie art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej wskazał także - w sprawie karnej - Sąd Rejonowy w Częstochowie w postanowieniu z 12 października 2021 r. (sygn. akt IV K 412/2021).