Chodziło o przedsiębiorcę, który nie zapłacił za dostawy ciągników samochodowych i naczep. Dowiedział się o tym naczelnik urzędu skarbowego i stwierdził, że w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Nakazuje on dłużnikowi skorygować, czyli zmniejszyć podatek naliczony, jeżeli nie opłacił on faktury w terminie przewidzianym w tym przepisie. Wtedy było to 150 dni, obecnie jest 90 dni.
W związku z tym fiskus nakazał dłużnikowi dopłatę zaniżonego VAT należnego.