Takie dane - według stanu na 30 września 2021 r. - przedstawiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska w odpowiedzi z 19 października br. na poselską interpelację (nr 27051).
Odpowiedziała w ten sposób na zarzuty o przesadnie surową praktykę stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1857) zwanej potocznie ustawą o SENT.