Chodziło o następującą sytuację: spółka z ograniczona odpowiedzialnością miała zostać przekształcona w spółkę jawną, a ta następnie miała być zlikwidowana. Zanim jednak doszłoby do tej likwidacji, cały majątek spółki miał zostać przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej jednego wspólnika (większościowego). Ten, w oparciu o otrzymane składniki, kontynuowałby działalność prowadzoną przez spółkę. Ona natomiast dopiero wtedy zostałaby zlikwidowana i wykreślona z sądowego rejestru.
Przekształcana może pytać
Początkowo w tej sprawie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji, bo stwierdził, że spółka z o.o., która miała zostać dopiero przekształcona w spółkę jawną (planowaną ostatecznie do likwidacji), nie pyta o zdarzenie przyszłe w swojej indywidualnej sprawie, lecz de facto w sprawie spółki jawnej, która powstanie wskutek przekształcenia. Tym samym spółka z o.o. nie jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu przepisów o interpretacjach indywidualnych (konkretnie art. 14b par. 1 ordynacji podatkowej) – stwierdził organ.
Innego zdania były WSA w Krakowie oraz Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 24 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 1886/17). Oba sądy stwierdziły, że spółka kapitałowa jak najbardziej może pytać o to, co stanie się w następstwie przekształcenia jej w spółkę jawną. Na potwierdzenie tego sąd kasacyjny przywołał inne wyroki NSA z: 20 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1686/15), 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 283/15), 9 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 3043/12), 5 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2630/12).
Dyrektor KIS nie miał więc wyjścia – musiał wydać interpretację.
Dwa razy bez podatku
Potwierdził w niej, że skoro zgodnie z planem podziału sporządzonym przy likwidacji spółki jawnej cały majątek spółki zostanie przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej jednego wspólnika, który w oparciu o otrzymane składniki będzie kontynuował działalność prowadzoną przez spółkę, to w takiej sytuacji dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. To oznacza, że będzie to transakcja wyłączona z opodatkowania.
Dyrektor KIS potwierdził także, że jeżeli następnie dojdzie do likwidacji spółki jawnej, to choć co do zasady w takiej sytuacji istnieje wymóg sporządzenia remanentu likwidacyjnego (zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT), to w tym konkretnym przypadku takiego obowiązku nie będzie. Na dzień rozwiązania spółki jej majątek będzie bowiem wynosił zero złotych. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 października 2021 r., sygn. 2461-IBPP1.4512.992.2016.8.MG