Chodziło o następującą sytuację: spółka z ograniczona odpowiedzialnością miała zostać przekształcona w spółkę jawną, a ta następnie miała być zlikwidowana. Zanim jednak doszłoby do tej likwidacji, cały majątek spółki miał zostać przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej jednego wspólnika (większościowego). Ten, w oparciu o otrzymane składniki, kontynuowałby działalność prowadzoną przez spółkę. Ona natomiast dopiero wtedy zostałaby zlikwidowana i wykreślona z sądowego rejestru.
Przekształcana może pytać