Spory podatników z fiskusem o opodatkowanie PCC dodatniej wartości firmy, czyli tzw. goodwill, trwają już od pewnego czasu. Wyodrębniły się dwie linie orzecznicze sądów administracyjnych. Pierwsza z nich przyznaje rację podatnikom, którzy twierdzą, że goodwill nie może być uznane za opodatkowane prawo majątkowe. Takiego zdania był m.in. NSA w wyrokach z 8 października 2019 r. (sygn. II FSK 3272/17), 23 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1393/17), 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1932/16).
Przeciwnego zdania był jednak NSA w wyroku z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3253/16). Z fiskusem zgodziły się również wojewódzkie sądy administracyjne, m.in. WSA w Warszawie w nieprawomocnych wyrokach z 8 września 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2577/19), 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 940/19), 30 maja 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1836/18).