Tomasz Krywan, doradca podatkowy
W maju 2021 r. podatnik wykonał usługę marketingową dla niemieckiego kontrahenta. Pomyłkowo fakturę tę podatnik udokumentował fakturą ze stawką VAT 23 proc. i ujął w pliku JPK_VAT jako sprzedaż krajową ze stawką 23 proc. Na początku października błąd został zauważony i wystawiona została faktura korygująca ze stawki 23 proc. na NP. Czy fakturę tę należy ująć na bieżąco, czy w drodze korekty pliku JPK_V7M za maj?
Tak jak od 1 stycznia 2021 r. stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą. Z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie ma dokumentacji, o której mowa, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).
Jednocześnie należy wskazać, że z art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT wynika, iż warunku posiadania dokumentacji nie stosuje się w przypadku świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Moim zdaniem oznacza to, że w przedstawionej sytuacji korektę należy rozliczyć w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej, tj. w październiku 2021 r. A zatem w zakresie JPK_VAT korekty, o której mowa, należy dokonać na bieżąco (w ramach pliku JPK_V7M za październik 2021 r.). ©℗
Podstawa prawna
art. 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626)
Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu opłacił fakturę wystawioną na kwotę przekraczającą 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy. Czy żeby odliczyć VAT, musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
W art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT są określone wyłączenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności ze względu na sposób dokonania zapłaty. Jedno z tych wyłączeń ma zastosowanie ze względu na dokonanie płatności – dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny – na rachunek spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), czyli spoza tzw. białej listy podatników VAT.
Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określa natomiast art. 88 ustawy o VAT. Nie przewiduje on (ani żadne inne przepisy) wyłączenia prawa do odliczenia o podobnym charakterze do wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT. Na marginesie należy stwierdzić, że gdyby tego typu wyłączenie istniało, to byłoby niezgodne z przepisami unijnymi. Powoduje to, że dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy nie wywołuje żadnych szczególnych skutków na gruncie VAT, w szczególności nie wyłącza możliwości korzystania przez podatników z prawa do odliczenia.
W związku z tym w przedstawionej sytuacji przedsiębiorcy na zasadach ogólnych przysługuje prawo do odliczania VAT. Jest tak bez konieczności składania przez przedsiębiorcę zawiadomienia ZAW-NR, które jest potrzebne wyłącznie w celu uzyskania możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów (których przedsiębiorca, o którym mowa, nie rozpoznaje, ponieważ korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
Podstawa prawna
art. 86, art. 88 oraz 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626)
art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1666)
art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574)