Wszystkie wyroki dotyczyły spółki będącej właścicielem budynków, w których znajdują się m.in. takie środki trwałe, jak: stanowisko montażowe diesla, instalacja oleju smarowego, instalacja systemu paliwowego, instalacja odprowadzania spalin.
Spór sprowadzał się do tego, czy dla celów podatkowych są to budowle, czy w ogóle instalacje te nie podlegają opodatkowaniu.