Chodziło o mężczyznę, którego żonie z powodu choroby amputowano nogi. Z tego względu postanowił on sprzedać mieszkanie na trzecim piętrze w kamienicy bez windy i jak najszybciej kupić nowy lokal. Zanim jednak doszło do sprzedaży, zapłacił zaliczkę deweloperowi na nowe mieszkanie. Potem wykończył je, choć nie był jeszcze jego właścicielem. Uważał, że przychód ze sprzedaży starego lokum będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (mimo że nie minęło pięć lat od nabycia). Powołał się na obowiązujący wówczas art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o PIT (obecnie art. 21 ust. 1 pkt 131), który zwalnia z podatku dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w tej części, w jakiej zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał w interpretacji, że podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia. Byłoby to możliwe, gdyby najpierw sprzedał stare mieszkanie, a następnie z uzyskanych pieniędzy zapłacił zaliczkę na nowe. Zgodnie bowiem z przepisem preferencja dotyczy wydatków poniesionych od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości (i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku, w którym do zbycia doszło).
Z kolei z wykończeniem kupionego lokalu (finansowanym z pieniędzy ze sprzedaży starego mieszkania) podatnik powinien był się wstrzymać do czasu, aż stał się jego właścicielem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie ma możliwości, aby objąć ulgą w PIT dochód uzyskany ze sprzedaży starego mieszkania w części odpowiadającej zaliczkom wypłaconym wcześniej deweloperowi. Jego zdaniem można to jednak zrobić w stosunku do dochodu odpowiadającego wydatkom poniesionym na wykończenie nowego mieszkania. Sąd uznał, że regulujący tę kwestię art. 21 ust. 16 (obecnie art. 21 ust. 26) nie jest precyzyjny i nie przesądza, że już w momencie ponoszenia nakładów podatnik musi mieć tytuł własności do lokalu.
Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy interpretację dyrektora izby. Wyjaśnił, że tylko pieniądze ze sprzedaży starego lokalu przeznaczone na zakup nowego objęte są zwolnieniem z PIT. I tylko właściciel nowego mieszkania może wydatkować pieniądze na jego wykończenie i korzystać z preferencji – przepisy są w tym względzie jasne.
NSA przypomniał, że wszyscy, którzy uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu, są zobowiązani do zapłaty podatku i nawet zasada ważnego interesu podatnika nie może dominować nad ścisłą wykładnią przepisów.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2262/12