Nowe wzory będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Będą one dostosowane do kilku nowelizacji.
Pierwsza nowelizacja – z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która od 2021 r. – podniosła z 250 tys. do 2 mln euro limit przychodów uprawniający do ryczałtu, umożliwiła stosowanie tej formy opodatkowania przez kolejne branże, a także zmieniła niektóre stawki ryczałtu. Umożliwiła ona także odliczenie darowizn laptopów i tabletów przekazanych w 2021 r. organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania szkołom.