Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory zeznań i załączników składanych przez ryczałtowców oraz podatników rozliczających się w formie karty podatkowej: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i PIT/WZR ‒ wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Nowe wzory będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Będą one dostosowane do kilku nowelizacji.
Pierwsza nowelizacja – z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która od 2021 r. – podniosła z 250 tys. do 2 mln euro limit przychodów uprawniający do ryczałtu, umożliwiła stosowanie tej formy opodatkowania przez kolejne branże, a także zmieniła niektóre stawki ryczałtu. Umożliwiła ona także odliczenie darowizn laptopów i tabletów przekazanych w 2021 r. organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania szkołom.
Druga nowelizacja – z 20 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1163) – wprowadziła 29 czerwca br. ulgę e-Toll. Umożliwia ona przewoźnikom odliczenie m.in. wydatków na nabycie, leasing, najem, dzierżawę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego. Maksymalnie można potrącić 500 zł na jeden system lub urządzenie.
Trzecia nowelizacja – z 11 sier pnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1551) – umożliwiła odliczenie darowizn na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów opracowało też nowe wzory:
  • zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz
  • załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ, PIT/SE.
Pisaliśmy o tym w artykule „Podatnicy PIT rozliczą 2021 r. na nowych formularzach”. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w konsultacjach