Spółka, która wystąpiła o interpretację indywidualną, uważała, że baterie te spełniają definicję wyposażenia wyrobów medycznych zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565). Podkreślała, że każda z nich ma certyfikat CE oraz deklarację zgodności z przepisami unijnej dyrektywy 93/42/EWG i przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
Spółka uważała więc, że zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii, jak i ich dostawa krajowa powinny być objęte 8-proc. stawką. Wskazała, że zgodnie z poz. 105 do załącznika nr 3 do ustawy o VAT (obecnie jest to pozycja 13) oraz art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych wyposażenie wyrobów medycznych powinno być traktowane jak sam wyrób.