Dostawa baterii, które zgodnie z deklaracją producenta mogą być stosowane wyłącznie w aparatach słuchowych, jest objęta obniżoną stawką VAT – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka, która wystąpiła o interpretację indywidualną, uważała, że baterie te spełniają definicję wyposażenia wyrobów medycznych zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565). Podkreślała, że każda z nich ma certyfikat CE oraz deklarację zgodności z przepisami unijnej dyrektywy 93/42/EWG i przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
Spółka uważała więc, że zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii, jak i ich dostawa krajowa powinny być objęte 8-proc. stawką. Wskazała, że zgodnie z poz. 105 do załącznika nr 3 do ustawy o VAT (obecnie jest to pozycja 13) oraz art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych wyposażenie wyrobów medycznych powinno być traktowane jak sam wyrób.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (obecnie interpretacje wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej). Stwierdził, że 8 proc. VAT jest wyłącznie na wyroby medyczne, a nie ich wyposażenie.
Skargę spółki oddalił WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 537/17). Stwierdził, że z wniosku o interpretację nie wynika jednoznacznie, że baterie są specjalnie przeznaczone do stosowania w aparacie słuchowym. Nie mogą więc być uznane za wyposażenie wyrobów medycznych.
NSA zgodził się jednak ze spółką. W uzasadnieniu sędzia Agnieszka Jakimowicz zwróciła uwagę na to, że z ogólnie dostępnych informacji wynika, iż sporne baterie są produkowane w specyficznej technologii, która pozwala wykorzystywać je wyłącznie w aparatach słuchowych. Potwierdzają to deklaracja zgodności i certyfikat CE. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 5 października 2021 r., sygn. akt I FSK 531/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia