Chodziło o kobietę, która nie jest zarejestrowana jako prowadząca działalność gospodarczą. Kupiła nad morzem mieszkanie w apartamentowcu. Jak twierdziła, jej syn będzie z niego korzystał w okresie studiów. W wakacje chciała lokal wynajmować. Podpisała umowę o współpracy z agencją nieruchomości. Ta miała odpłatnie udostępniać mieszkanie zainteresowanym i pobierać prowizję. Umowę zawarto na czas określony – do 1 września 2015 r. Kobieta zobowiązała się w niej do utrzymywania lokalu w odpowiednim stanie, aby wynajem był możliwy.
Uzyskane przychody kobieta rozliczała na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Aby zyskać pewność, że postępuje prawidłowo, wystąpiła do izby skarbowej o interpretację. We wniosku podkreśliła, że jej zdaniem przychody pochodzą z najmu prywatnego i nie ma ona obowiązku rejestrować firmy.
Izba skarbowa uznała, że działalność kobiety ma charakter zarobkowy, a okoliczności wskazują, że nie może być ona prowadzona inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Znajduje to potwierdzenie w tym, że podatniczka zawarła umowę z agencją specjalizującą się w określonego rodzaju wynajmie mieszkań oraz że z własnych środków utrzymuje mieszkanie w odpowiednim stanie – a więc zabezpiecza źródło przychodu. To wszystko oznacza, że spełnione są przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej określone w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Uzyskiwane przychody kobieta powinna kwalifikować jako pochodzące z firmy.
WSA w Gdańsku przyznał rację kobiecie. Ocenił, że w tym wypadku nie można mówić, iż wynajem jest prowadzony w sposób zorganizowany, czyli metodyczny, systematyczny i uporządkowany. Do zawarcia umowy z agencją kobietę zmusiły okoliczności: mieszka ona daleko od miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Trudno też mówić o profesjonalnej działalności, skoro kobieta wynajmuje tylko jeden lokal o powierzchni 28 mkw. Nie podejmuje też innych czynności, które wskazywałyby, że prowadzi działalność w zakresie najmu. Założenie zaś firmy w sytuacji, kiedy przez 9 miesięcy w roku podatniczka tylko z własnych pieniędzy utrzymuje mieszkanie, byłoby nieekonomiczne – podsumował sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 16 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 688/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia