Chodzi o korekty zwiększające podstawę opodatkowania VAT (korekty in plus). Od 1 stycznia 2021 r. przepisy w tym zakresie zostały doprecyzowane wskutek wejścia w życie nowelizacji z 27 listopada 2020 r., zwanej pakietem SLIM VAT (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419) – patrz ramka.
Nadal jednak w sądach administracyjnych toczą się spory, czy przed 2021 r. taką korektę należało robić na bieżąco, czy wstecz, czyli za okres, w którym została wystawiona faktura pierwotna.