W piątek Sejm przyjął, oprócz Polskiego Ładu, również dwie inne nowelizacje. Obie trafią teraz do rozpatrzenia przez Senat.
Jedna zakłada utworzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ma on ruszyć z początkiem 2022 r. Podatnicy będą mogli za jego pośrednictwem wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury. Rozwiązanie to ma być początkowo dobrowolne i odbiorca będzie musiał się na nie zgodzić. Docelowo system ten ma być obowiązkowy.