Chodziło o kobietę opiekującą się na podstawie wyroku sądowego swoją 73 letnią niepełnosprawną ciotką. W związku z tym ciążył na niej obowiązek alimentacyjny zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (t.j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Przepis nakazuje opiekę krewnym w sytuacji, gdy np. nie żyją już inne zobowiązane do niej osoby. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków kobieta postanowiła skorzystać z ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym PIT. Urząd wezwał ją jednak do korekty dokumentu podkreślając, że taka preferencja przysługuje tylko z tytułu opieki sprawowanej nad dziećmi, a nie dorosłymi krewnymi. Kobieta postanowiła jednak zapytać izbę skarbową czy to prawda. Podkreślała, że zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przepisy ulgi prorodzinnej stosuje się także do osób utrzymujących pełnoletnie dzieci wobec których są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Jej zdaniem sytuacja w której się znalazła jest analogiczna.

Izba skarbowa była jednak równie restrykcyjna jak wcześniej urząd. Wyjaśniła, że sam obowiązek alimentacyjny wobec ciotki to za mało, aby skorzystać z preferencji. Ta dotyczy tylko opieki nad małoletnimi (i w pewnych sytuacjach pełnoletnimi) dziećmi – podsumowała izba.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 września 2014 r. (nr ITPB2/415-610/14/RS)