Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Z fiskusem rozliczał się według liniowej stawki 19 proc. Niezależnie od tego postanowił w 2014 r. wybudować dwa lokale usługowe, które planował potem wynajmować osobom fizycznym.

Przedsiębiorca nie planował, aby były one składnikami jego majątku firmowego, ani nie chciał zaliczyć wydatków na ich budowę do kosztów podatkowych. Postanowił się jednak upewnić czy transakcję może rozliczać poza firmą i korzystać ze stawki ryczałtu 8,5 proc. Sam był dokładnie takiego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930) przychody z najmu lokali użytkowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane stawką 8,5 proc.

Potwierdziła to też izba skarbowa. Wyjaśniła, że skoro wynajem nie będzie się odbywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtowej stawki 8,5 proc. Przypomniała też, że w tym celu musi on złożyć oświadczenie na ten temat do właściwego urzędu skarbowego. Ma na to czas nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 września 2014 r. (nr ITPB1/415-710/14/MP)