Dodał, że w takiej sytuacji byłemu pracownikowi lub zleceniodawcy trzeba tylko wystawić PIT-11.
Taka wykładnia oznacza, że fiskus nadal widzi przychód tam, gdzie zdaniem sądów administracyjnych go nie ma. Dowodem sądowej wykładni są liczne wyroki, z których wynika, że w takich przypadkach przychód w ogóle nie powstaje, niezależnie od tego, czy pracownik jest nadal zatrudniony w firmie, która opłaciła zaległe składki.