Wynika tak z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Resort wyjaśnił, że w ramach kontroli będzie badana rzetelność i prawidłowość konkretnych transakcji dokonanych z kontrahentami wskazanymi w ostrzeżeniu. Weryfikowane będą również metody dochowania tzw. należytej staranności stosowane przez kontrolowaną firmę.
Niejasny przepis