Jeżeli bowiem organ podatkowy rozpocznie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, to złożona przez podatnika korekta nie uchroni go przed konsekwencjami karnymi – wynika z projektu Polskiego Ładu, nad którym pracuje Sejm.
Zmiana ta ma dotyczyć zarówno poprawiania jednolitego pliku kontrolnego, jak i deklaracji podatkowych.