Rejestracja umożliwi sklepom wystawianie elektronicznych dokumentów Tax Free, które od 2022 r. będą już obowiązkowe. Nie będzie możliwy papierowy obieg dokumentów, jak jest to obecnie.
Chcąc się zarejestrować, należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku przedsiębiorca zostanie poprowadzony przez proces rejestracji. W jego trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą online. Są to warunki niezbędne do tego, by od początku 2022 r. sprzedawać towary w systemie Tax Free – podkreśla resort.