NSA przyznał, że strony umowy o pracę mogą swobodnie określić zasady określania wysokości honorarium, które przysługuje pracownikowi twórcy. Ważne jest wyłącznie to, aby zostały spełnione inne warunki do stosowania podwyższonych kosztów, np. by honorarium było wyraźnie wyodrębnione od reszty pensji pracownika i by była prowadzona czytelna ewidencja powstałych utworów.
Chodziło o spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, która wypłacała pracownikom (kreślarzom, konstruktorom itd.) wynagrodzenie za efekty ich działalności twórczej. Opracowywali oni nowe linie produkcyjne lub dostosowywali te już istniejące, tworzyli też inne utwory w celu zwiększenia efektywności produkcji. Powstanie utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) było ewidencjonowane i archiwizowane tak, że możliwe było ustalenie, który pracownik i kiedy przyczynił się do ich powstania.