Wartość początkowa lokalu wynosiła 260 000 zł i został on w pełni zamortyzowany w lutym 2018 r. Przedsiębiorca prowadził tam sklep, lecz wiosną 2021 r. zdecydował o zmianie przeznaczenia lokalu i w lipcu 2021 r. rozpoczął stosowne prace adaptacyjne (roboty budowlano-montażowe m.in. z załącznika nr 15 do ustawy o VAT), które wykonywała firma A (podatnik VAT czynny). Po zakończeniu prac adaptacyjnych lokal ma być wynajmowany na biuro w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zgodnie z umową wynagrodzenie dla firmy A wynosi 60 000 zł, plus VAT według stawki 23 proc. Prace adaptacyjne zakończono 2 września 2021 r., a 7 września 2021 r. firma A wystawiła fakturę na 73 800 zł, w tym VAT 13 800 zł, którą przedsiębiorca otrzymał tego samego dnia. Wystawiony dokument zawierał wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, natomiast nie widniała na nim adnotacja „metoda kasowa”. Przedsiębiorca zapłacił za fakturę w split paymencie na rachunek firmy A, która w dniu złożenia polecenia przelewu figurowała na białej liście podatników VAT. Ulepszenie zostało oddane do używania 13 września 2021 r. Przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinien rozliczyć poniesione wydatki na adaptację (ulepszenie) środka trwałego w VAT i PIT? ©℗
PIT