Ministerstwo Finansów w środę zaprezentowało zmiany w projekcie Polskiego Ładu. W stosunku do pierwotnego projektu zmieniono wysokość składki zdrowotnej, ale tylko dla podatników rozliczających się liniowo, ryczałtem i kartą podatkową.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), utrzymana zostanie zaproponowana w pierwotnej wersji Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej na poziomie 9 proc. dochodów. Podobnie rozliczają się już teraz pracownicy.

- Tworzymy system, który zapewnia wpływy na służbę zdrowia i nie prowadzi do sytuacji, w której za ochronę zdrowia przedsiębiorców płacą w większości pracownicy. Chcemy sprawiedliwego systemu podatkowego – mówił na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński.

- Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych skorzystają z podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu. Składka zdrowotna dla nich będzie wynosić 9 proc., bez możliwości odliczenia – dodał wiceminister Jan Sarnowski.

Sarnowski uściślił też, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie skorzystają z zapowiadanej ulgi dla klasy średniej. Ta dotyczyć będzie tylko osób pracujących na etatach.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Zmiana w sposobie naliczania składki zdrowotnej to najbardziej krytykowany przez przedsiębiorców element Polskiego Ładu. Dziś - co do zasady - składka od firm wynosi 381,81 zł miesięcznie. Projekt przewiduje, że będzie to 9 proc. dochodu, podobnie jak w przypadku pracowników. Co więcej, nie będzie już możliwości odliczenia 7,75 proc. podstawy wymiaru składki zdrowotnej od podatku. Pracownikom ma to zrekompensować ulga dla klasy średniej, ale osoby prowadzące działalność gospodarczą (jak i zatrudnione na umowach cywilnoprawnych) nie będą mogły z tej preferencji skorzystać. De facto oznacza to dla nich wzrost obciążeń.

Ministerstwo Finansów w toku konsultacji otrzymało liczne głosy krytyczne wobec tego rozwiązania. Zdecydowało się więc zmienić sposób obliczania składki, ale tylko dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Podatek liniowy

W przypadku linowców zmiany w Polskim Ładzie zapowiadały się wyjątkowo niekorzystnie. Ta grupa nie tylko zapłaciłaby większą składkę, ale też nie skorzystałaby z podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł. MF zaproponowało, by składkę od 2022 r. zwiększyć, ale nie do poziomu 9 proc., a 4,9 proc.

Sarnowski zaprezentował wyliczenia związane z nową wysokością składki. Np. przedsiębiorca rozliczający się liniowo o dochodach 10 tys. zł miesięcznie obecnie płaci 53,03 zł miesięcznie (uwzględniając odliczenie od podatku 7,75 proc. podstawy). W pierwotnej wersji Polskiego ładu miałby zapłacić 803,19 zł. Zmiana zakłada jednak, że zapłaci 437,29 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna dla ryczałtowców będzie zależna nie od stawki ryczałtu (jak było w pierwotnym projekcie), a od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę.

Przelicznik jest następujący:

  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia; Sarnowski wyliczał, że składka wyniesie 9% tej podstawy, co da ok. 300 zł miesięcznie;
  • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka wyniesie ok. 500 zł miesięcznie);
  • przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka wyniesie ok. 900 zł miesięcznie).

Karta podatkowa

Polski Ład wprowadza też zmiany w karcie podatkowej. Ta forma rozliczania podatku będzie dostępna tylko dla tych, których już z niej korzystają. Od nowego roku karty nie będą mogły wybrać firmy, które dotąd rozliczały się w inny sposób, ani też firmy dopiero założone.

Zmieni się też sposób obliczenia składki zdrowotnej dla tej grupy. Pierwotnie jej wysokość miała wynieść 9% przeciętnego wynagrodzenia, co dałoby kwotę ok. 510 zł miesięcznie, bez możliwości odliczenia jej od podatku - projekt był więc bardzo niekorzystny. Nowa wersja Polskiego Ładu zakłada, że składka również będzie wynosiła 9%, ale od najniższej krajowej - czyli 270 zł.

Projekt Polskiego Ładu

Nową wersją Polskiego Ładu jeszcze w środę może zająć się rząd. Jeśli go przyjmie, proponowana ustawa w takim kształcie trafi wkrótce pod obrady Sejmu. Zgodnie z intencją MF, wszystkie zmiany miałby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.