Potwierdza to plany Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi resort jeszcze w tym roku chce udostępnić w ramach e-Urzędu Skarbowego usługę dla notariuszy. Mówiła o tym m.in. Anna Chałupa, zastępca szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, w wywiadzie dla DGP pt. „Cała elektroniczna obsługa podatników będzie w e-US” (DGP nr 132/2021).
W związku z tym konieczne są zmiany m.in. w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z Portalu Podatkowego. Rozszerzony zostanie zakres usług oferowanych w e-Urzędzie Skarbowym o składanie deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (czyli notariusza) PCC-2 i SD-2.