Notariusz będzie mógł złożyć przez e-US deklaracje o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika odpowiednio podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, tj. PCC-2 i SD-2 – wynika z dwóch opublikowanych projektów rozporządzeń. Nowe przepisy mają wejść w życie już 14 września br.

Potwierdza to plany Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi resort jeszcze w tym roku chce udostępnić w ramach e-Urzędu Skarbowego usługę dla notariuszy. Mówiła o tym m.in. Anna Chałupa, zastępca szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, w wywiadzie dla DGP pt. „Cała elektroniczna obsługa podatników będzie w e-US” (DGP nr 132/2021).
W związku z tym konieczne są zmiany m.in. w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z Portalu Podatkowego. Rozszerzony zostanie zakres usług oferowanych w e-Urzędzie Skarbowym o składanie deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (czyli notariusza) PCC-2 i SD-2.
Zostaną też wprowadzone zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zgodnie z projektem PCC-2 i SD-2 mają być sygnowane za pomocą danych przekazywanych w procesie uwierzytelniania użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Z usługi będą więc mogli skorzystać użytkownicy Portalu Podatkowego, którzy zalogują się za pomocą np. profilu zaufanego oraz publicznej aplikacji mobilnej.
Ponieważ obie deklaracje składa się do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, ustawodawca umożliwi ich składanie na dotychczasowych zasadach do 7 października 2021 r. Oznacza to, że dokumenty za wrzesień, których termin składania upływa 7 października, będzie więc można składać zarówno na dotychczasowych zasadach, jak i za pośrednictwem e-US.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z Portalu Podatkowego – w konsultacjach
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – w konsultacjach