- Jeszcze w tym roku za pomocą e-Urzędu Skarbowego będzie można otrzymać elektroniczne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach. W 2022 r. rozpocznie się wygaszanie systemu e-Deklaracje, natomiast interaktywne formularze zaczną pojawiać się w e-US - mówi Anna Chałupa, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Od lutego br. funkcjonują konta podatników w ramach e-Urzędu Skarbowego, nadal jednak w ramach portalu podatkowego działa system e-Deklaracje. Jaka jest różnica między tymi systemami?

E-Deklaracje to nasz pierwszy pomysł na to, jak zautomatyzować obsługę podatników. Teraz chcemy natomiast, aby ta automatyzacja była jeszcze większa i to zapewni e-Urząd Skarbowy. To on stanie się miejscem zdalnego kontaktu obywateli z administracją skarbową. Będzie on więc przejmować wszystkie usługi elektroniczne z pozostałych systemów. W 2022 r. planujemy udostępnić w e-Urzędzie Skarbowym pierwsze interaktywne formularze deklaracji podatkowych. W związku z tym system e-Deklaracje zostanie wygaszony.
Czy podatnicy mogą liczyć na to, że uaktualnione wersje formularzy nie będą publikowane na ostatnią chwilę, tak jak ostatnio działo się to z formularzami PIT-36 i CIT-8?
Jako Krajowa Administracja Skarbowa staramy się wdrażać przepisy na czas, natomiast potrzebny jest też czas na tworzenie i testowanie aplikacji. Obecnie dotyczy to systemu e-Deklaracje, ale tak samo będzie z formularzami, które będą się pojawiać w e-Urzędzie Skarbowym. Współpracujemy z pionami merytorycznymi Ministerstwa Finansów i staramy się, aby przepisy były gotowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
Czy podatnicy chętnie korzystają z usług w ramach swoich kont w e-US?
Statystyki pokazują, że coraz więcej naszych klientów korzysta z naszego serwisu. Dotychczas zalogowało się w nim ponad 7,5 mln unikalnych użytkowników.
Jakie usługi są obecnie dostępne w ramach e-US?
Przede wszystkim najpopularniejsza usługa, czyli Twój e-PIT, za pomocą której można złożyć zarówno zeznanie roczne PIT, jak i jego korektę. W tym roku padł kolejny rekord. Blisko połowę zeznań PIT za 2020 rok – czyli 10,1 mln ze wszystkich 21,8 mln zeznań rocznych – złożono przez Twój e-PIT. Za pomocą e-US można też uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie PIT, gdy podatnik wykazał nadpłatę. Z tej możliwości skorzystano już 337 112 razy. Można także przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (tj. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) i zawiadomienie ZAW-NR (tj. o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT). Za pośrednictwem e-US podatnicy złożyli czynny żal już ponad 20 tys. razy i ZAW-NR prawie 8 tys. razy.
Jak często podatnicy korzystali dotychczas z e-US (stan na 6 czerwca 2021 r.):
Ile razy podatnicy wysłali pisma:
■ pismo bez zdefiniowanego przeznaczenia (ogólne) – 38 702
■ czynny żal – 20 471
■ zawiadomienie ZAW-NR (tj. o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT) – 7958
■ wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań – 2034
■ pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty – 1158
■ zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 – 13 048
Ile razy podatnicy sprawdzali swoje mandaty – 892 281
Ile razy podatnicy rozpoczęli płatności za pomocą e-US – 46 259
Ile razy podatnicy sprawdzili status zwrotu podatku:
PIT: 337 112
VAT: 11 421
Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dostępne jest też zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd np. o zmianie adresu zamieszkania. Uruchomiliśmy to rozwiązanie w połowie maja i dotychczas skorzystało z niego ponad 13 tys. podatników. Pracujemy też nad możliwością aktualizacji danych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na przełomie 2021 i 2022 r. planujemy udostępnić kolejne formularze aktualizacyjne dla przedsiębiorców.
Za pomocą e-US podatnicy mogą również uzyskać informacje o mandatach wystawionych im m.in. przez policję, sanepid, Straż Graniczną, Straż Leśną. Mogą też od razu je zapłacić, podobnie jak i podatki, a także sprawdzić numer swojego mikrorachunku.
Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT. Chcemy rozwijać e-mikrofirmę w taki sposób, by przedsiębiorca widział na swoim koncie więcej informacji o własnych rozliczeniach. Przykładowo, będzie widział, jakie deklaracje złożył i kiedy. Od niedawna z e-US można przejść i zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne.
Jakie inne usługi zostaną jeszcze udostępnione?
Jeszcze w czwartym kwartale tego roku chcemy umożliwić pobieranie z e-konta różnego rodzaju zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach. Dziś za pomocą e-US podatnicy mogą jedynie złożyć wniosek o takie zaświadczenie, natomiast nie mogą go jeszcze pobrać.
W czwartym kwartale br. zamierzamy też wdrożyć usługę dla notariuszy. Chcemy, aby akty notarialne były przesyłane do urzędów skarbowych elektronicznie. Jednak nie chodzi o to, aby były one przekazywane przez e-US np. w PDF, ale żeby informacje w nich zawarte trafiały prosto do systemu, tak żeby urzędnicy nie musieli już ich przepisywać ręcznie.
Czy notariusz będzie w tym celu logował się do swojego konta jako podatnik i tam będzie zamieszczona dodatkowa funkcjonalność? Czy będzie przesyłał akty notarialne za pomocą odrębnego konta?
Przesyłanie aktów notarialnych realizowane będzie automatycznie z systemów, z których korzystają notariusze za pośrednictwem strony generalnego inspektora informacji finansowej. Na koncie notariusza w e-US pojawią się informacje o przekazanych aktach notarialnych, udostępniane również stronom tych aktów. Dodatkową funkcjonalnością w systemie e-US dla notariuszy będą deklaracje PCC-2 i SD-2.
Ministerstwo Finansów wcześniej zapowiadało też nową funkcjonalność dla komorników. Na czym będzie ona polegała?
Będzie ona realizowana poprzez integrację z systemem Currenda, który jest wykorzystywany przez kancelarie komornicze. Chcemy, aby z tego poziomu (a był to postulat przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej) komornicy mieli zapewnioną obsługę zarówno zajęć wierzytelności, wniosków o udostępnianie informacji o zobowiązanym, jak również adnotacji i pism. Pracujemy, aby czynności związane z obsługą zajęć oraz wniosków były realizowane automatycznie poprzez integracje e-US z innymi systemami KAS. W docelowym modelu ma to być podstawowy kanał komunikacji komorników sądowych z urzędami skarbowymi.
Kiedy zostanie wdrożona nowa funkcjonalność dla komorników?
Planujemy uruchomić ją w 2022 r.
E-Urząd to niejedyny projekt zmierzający do wdrożenia elektronicznej obsługi podatników. Czy działa już zapowiadany kilka miesięcy temu system szybkiego zwrotu VAT?
Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym, aby zaczął działać już w sierpniu br.
Jaki będzie limit zwrotów automatycznych?
Nie chcemy zdradzać limitu, aby podatnicy celowo nie wykazywali w JPK_VAT niższej kwoty do zwrotu. Urzędnicy będą weryfikować rozliczenia tylko wtedy, gdy zwrot przekroczy ustalony limit lub gdy system sygnalizuje jakiś problem.
Sporo zmian było też niedawno dla podatników akcyzy. Do 30 czerwca br. musieli oni zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych lub zaktualizować swoje dane. Czy wszystkim to się udało?
Należy pamiętać, że niezarejestrowani w CRPA i ci, którzy nie uzupełnili zgłoszenia rejestracyjnego, nie mogą od 1 lipca 2021 r. prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.
Obecnie w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych mamy zarejestrowanych 10 300 podmiotów akcyzowych. Liczba ta jest wynikiem zarówno rejestracji nowych podmiotów zobowiązanych, jak i aktualizacją tych, którzy złożyli AKC-R przed 1 lutego 2021 r. Bazując bowiem na dotychczasowych danych, szacujemy, że w rejestrze docelowo powinno znaleźć się ok. 70 tys. firm.
Od 1 lipca br. sklepy sprzedające towary w systemie Tax Free mogą rejestrować się elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Czy już zaczęły to robić?
Przez pierwsze kilka dni zarejestrowało się na PUESC 30 podmiotów. Sklepy mają jeszcze sporo czasu na to, bo do końca roku. Nie warto jednak zwlekać. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można sprzedawać towarów podróżnym w systemie Tax Free bez zarejestrowania się na PUESC. Wcześniej należy też zainstalować kasę online, przy rejestracji bowiem należy podać dane takiej kasy.
Rozmawiała Agnieszka Pokojska