TEMAT: SLIM VAT 2
PROBLEM: Jak zmiany wpływają na obowiązki biura i jego klientów