Eksperci alarmują, że fiskus zaprzeczył w ten sposób własnym objaśnieniom. Zwracają też uwagę, że gdyby MF wdrożyło nową wykładnię przepisów w życie, dołożyłoby pracy… samemu sobie.
Chodzi o sytuacje, gdy promotor, korzystający bądź wspomagający złożył błędny formularz MDR i dostrzegł swój błąd jeszcze przed otrzymaniem wezwania szefa Krajowej Administracji Skarbowej do jego naprawienia. Do 25 sierpnia br. resort finansów pozwalał na samodzielne poprawienie takiego dokumentu przez podatnika. Potwierdzała to zarówno treść objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR), jak i jedna z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie, które resort finansów opublikował na swoich stronach internetowych.
Mogli poprawić samodzielnie
Reklama
MF w poprzedniej wersji odpowiedzi tłumaczyło, że: „W przypadku przekazania szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy należy przekazać szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty. Uzupełnienie to składa się na wezwanie szefa KAS”.
– Takie stanowisko fiskusa w połączeniu z funkcjonującą dotychczas praktyką przekładało się na to, że ewentualne błędy i braki w informacji o schemacie podatkowym można było skorygować, składając uzupełnienie do przekazanej wcześniej informacji o schemacie podatkowym – tłumaczy Konrad Kurpiewski, radca prawny, ekspert ds. MDR w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC.

Reklama
Potwierdza to Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors. – Zgodnie z art. 86h par. 1 ordynacji podatkowej szef KAS może zwrócić się do raportującego o uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości dotyczących złożonego dokumentu. W przepisach nie ma słowa o tym, że składający może sam uzupełnić MDR, ale nie ma w nich też zakazu takiego postępowania i dotychczasowa praktyka na to pozwalała – tłumaczy.
Co zaplanował fiskus
Obecnie jednak zamieszczona na stronach MF odpowiedź na pytanie nr 3 w sprawie MDR („Czy istnieje możliwość dokonania uzupełnienia złożonej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym w przypadku, gdy złożona informacja lub zawiadomienie zawiera błędy?”) brzmi diametralnie inaczej. Resort finansów tłumaczy, że: „W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie lub zawiadomienia zawierających błędy podmiot z własnej inicjatywy nie ma uprawnień do składania uzupełnień zarówno w zakresie informacji i zawiadomień o schemacie podatkowym, jak i uzupełnienia błędnie złożonego podpisu na formularzu. Uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Szefa KAS (art. 86h par. 1 ordynacji podatkowej). Uzupełnienie złożone przez podmiot bez uprzedniego wezwania szefa KAS nie wywołuje skutków prawnych i zostaje pozostawione bez rozpatrzenia”.
Eksperci nie kryją zaskoczenia. Mówią o chaosie informacyjnym.
Wbrew własnym objaśnieniom
– Nowe stanowisko resortu jest sprzeczne z treścią objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów MDR – wskazuje Jarosław Józefowski. Na stronie 86 tego dokumentu nadal znaleźć można stwierdzenie, że: „Przekazujący informację może także uzupełnić wcześniej przekazaną informację z własnej inicjatywy bądź wskutek wezwania Szefa KAS”.
Podatnik, który stosuje się do objaśnień podatkowych, będzie chroniony przed negatywnymi konsekwencjami zgodnie z art. 14n par. 4 pkt 1 ordynacji podatkowej, a więc trudno tu nie dostrzec pewnego rozdźwięku informacyjnego – wskazują obaj eksperci w rozmowie z DGP.
Nie kryją też zaskoczenia ewentualnymi praktycznymi skutkami wdrożenia nowego podejścia przez MF. – Nie widzę w tym żadnej korzyści dla fiskusa. Liczba informacji MDR się przecież nie zmniejszy, a nakład pracy wręcz wzrośnie, bo trzeba będzie samodzielnie powiązać w systemie informatycznym nowy dokument ze starym. W przypadku składanego uzupełnienia takie powiązanie było automatyczne i wystarczyło wpisać numer UPO. Teraz nie będzie o tym mowy – mówi Jarosław Józefowski.
Wątpliwości ma również Konrad Kurpiewski. – Zgodnie z nowym podejściem MF uzupełnienia dokonywane w dotychczasowym trybie mogłyby nie być brane pod uwagę przez szefa KAS. Jednocześnie w przypadku złożenia kolejnej nowej informacji MDR (tak jak chce tego obecnie resort finansów) może dojść do multiplikacji numerów schematów podatkowych dotyczących tego samego schematu, a w konsekwencji nawet do unieważniania zdublowanych NSP. Tym bardziej że część uzupełnień będzie dotyczyła sytuacji, w których schematowi podatkowemu szef KAS nadał już numer – podsumowuje ekspert PwC. Dodaje, że ma wątpliwości, czy skutki wdrożenia nowego podejścia zostały odpowiednio przemyślane.