Tych ostatnich było w 2019 r. prawie 11 tys., natomiast w 2020 r. – tylko 4010.
Dane te przedstawiła 17 sierpnia br. zastępca szefa KAS Anna Chałupa w odpowiedzi na poselską interpelację nr 24722.